Commissievergaderingen

Donderdag 13 december 2018

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

24ste Klimaatconferentie Katowice, Polen (COP24)

Werkbezoek
Katowice (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 08:00 - 23:00 uur

Interparlementaire top d.d. 13 december 2018 over hulp aan G5 Sahellanden

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committtee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Parijs (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs belastingheffing digitale economie (Oudkamer)

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen - wordt samengevoegd met AO Mestbeleid en vindt plaats op 13 december 2018 van 15.30 tot 19.30 uur

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kinderopvang

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Ambtelijke technische briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Briefing door de Algemene Rekenkamer over het binnenkort te verschijnen rapport van de Algemene Rekenkamer over de wederopbouw van Sint Maarten

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Verantwoordingsactiviteiten 2019 (Donkerkamer)

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Personen met verward gedrag

Vergadering
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31753-155)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen (AO wordt tot nader order uitgesteld).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd- 35070

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (TK 35072)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van wetten i.v.m. de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (TK 35073)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

David Sheen, Israelische journalist

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs verslaggevingsstelsel (Schaepmankamer)

Vergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om voor de besloten technische briefing van woensdag 19 december 2018 inzake de Geschillenregeling de Gevolmachtigde Ministers uit te nodigen, tenzij de staatssecretaris van BZK zich daartegen verzet.

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Evaluatie Eenheid Huwelijksdwang

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

MKB-Nederland

Gesprek
Klompezaal