Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
6e Herziene convocatie algemeen overleg vreemdelingen- asielbeleid op 13 december 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op e-mail van LGBT Asylum Support over onder andere Oekraïne ‘Veilig land van herkomst’, LHBTI asielzoekers en schending mensenrechten

Te behandelen: