Algemeen overleg : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

13 december 2018
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Verbod handheld telefoongebruik op de fiets

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken inzake motie van de leden Sienot en Von Martels over pilots met alternatieve vormen van vervoer en betaling (Kamerstuk 31305-255) en een toezegging over de bandencontrole in APK-keuringen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie inzake voordracht wijziging Reglement rijbewijzen/Arbeidstijdenbesluit in verband met experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto’s met rijbewijs C

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voordracht wijziging Reglement rijbewijzen/Arbeidstijdenbesluit in verband met experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto’s met rijbewijs C

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  KPI's Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  APK-plicht voor snelle tractoren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Duurzame transities en launching customerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Digitale transport strategie goederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste reactie op het rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) over scootmobielongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkeersveiligheidscijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief Wegvervoer en Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezeggingen algemeen overleg verkeersveiligheid van 25 september 2018 en reactie op de motie van het lid Von Martels over de EDR-gegevens beschikbaar stellen aan verkeersslachtoffers (Kamerstuk 32861-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geneesmiddelengebruik in relatie tot de wet drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpassing (verkeers) boetestelsel

  Te behandelen:

  Loading data