Algemeen overleg

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg: "Verkeersveiligheid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 december
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2018, over Verkeersveiligheid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

14
Toezeggingen algemeen overleg verkeersveiligheid van 25 september 2018 en reactie op de motie van het lid Von Martels over de EDR-gegevens beschikbaar stellen aan verkeersslachtoffers (Kamerstuk 32861-39)

Te behandelen: