Algemeen overleg

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg: "Verkeersveiligheid "Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 december
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2018, over Verkeersveiligheid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Stand van zaken inzake motie van de leden Sienot en Von Martels over pilots met alternatieve vormen van vervoer en betaling (Kamerstuk 31305-255) en een toezegging over de bandencontrole in APK-keuringen

Te behandelen:

3
Antwoorden op vragen commissie inzake voordracht wijziging Reglement rijbewijzen/Arbeidstijdenbesluit in verband met experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto’s met rijbewijs C

Te behandelen:

14
Toezeggingen algemeen overleg verkeersveiligheid van 25 september 2018 en reactie op de motie van het lid Von Martels over de EDR-gegevens beschikbaar stellen aan verkeersslachtoffers (Kamerstuk 32861-39)

Te behandelen: