Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 13-12-2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 13-12-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

4
Aanbieding factsheet Rathenau Instituut m.b.t. open access
29
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Te behandelen:

38
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

  • di 11-12-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nadere informatie ruimtebrief 
  • di 11-12-2018 13.45 - 14.00 Petitie Beroepsvereniging Opleiders MBO over meetellen rekenen in het mbo 
  • wo 12-12-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) 
  • wo 12-12-2018 10.30 - 14.00 Algemeen overleg Toekomst van rekenen in het vo en mbo
  • do 13-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 13-12-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
  • wo 19-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg VMBO Maastricht (onder voorbehoud van besluit in OCW-procedurevergadering 13 dec.)
  • do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-12-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing SCP over de LHBT-monitor 
Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
39
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
30. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
33. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
71. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (minister OCW, minister J&V)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
39. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
40. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
43. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

71. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
96. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)
40
AO VMBO Maastricht wordt gepland op woensdagochtend 19 december 10.00-14.00 uur.

Details

De commissie besluit om het debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs niet bij het AO te betrekken. Wel wordt i.v.m. de inspectierapporten die worden verwacht, ook de minister van OCW voor het AO uitgenodigd.