Algemeen overleg

Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

Algemeen overleg: "Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2018, over mestbeleid en onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R)
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie algemeen overleg Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen op 13 december 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

22
Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel en reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel ‘LNV schuift met mest en fosfaatplafonds’ in V-focus en op een brief van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten

Te behandelen: