Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 december 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R. de Roon (PVV)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 13-12-2018 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatie Eenheid Huwelijksdwang
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 16-01-2019 13.30 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  ma 21-01-2019 14.00 - 18.00 rondetafelgesprek Drones en killer robots
  do 24-01-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 30-01-2019 9.30 - 11.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  do 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie voor alle commissies
  do 07-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-02-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 21-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-03 t/m vr 08-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.
  do 14-03-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-03-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO Ministeriële
  di 02-04-2019 17.00 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 11-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 15-05-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

  De commissie besluit het verzoek om het plenaire debat met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Nederlandse steun aan oppositie in Syrië nog voor het Kerstreces te houden om te zetten in een verzoek dit debat zo spoeduig mogelijk na het Kerstreces in te plannen.
 3. 3

  Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Informatiecentrum van Syrische Koerden tot aanbieding petitie m.b.t. situatie in Noord-Syrië

 5. 5

  Verzoek IRA Mauritanie-Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. mensenrechtensituatie in Mauritanië d.d. 18 december 2018

 6. 6

  Verzoek Het Palestijnse Huis, mede namens Palestijnse Gemeenschap en Israa, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. noodsituatie van Palestijnen

 7. 7

  Voorstel commissie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van Parliament of Libya voor ontmoeting in Libië of Nederland met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. Libische stabiliteits- en immigratiecrisis

 8. 8

  Verslag seminar EU Global Human Rights Sanctions Regime op 20 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse conclusie over de Russische schending van het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie inzake verzoek PrisonLaw om beëindiging subsidierelatie (Kamerstuk 30010-40)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad van 6-7 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarlijkse Vergadering verdragspartijen Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  De Staat van het Consulaire - 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Instelling expertgroep voor vraagstuk politieke steun bij interstatelijk geweld en humanitaire interventie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kennisgeving interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2018Z23211 Aan minister Buza - feit vragen suppletoire begroting 06-12-2018
  2018Z23399 Aan minister Buza - schrift overleg Eritrese diasporabelasting 06-12-2018
  2018Z23154 Aan min JenV - toestemming deelname rtg drones en killer robots 05-12-2018
  2018Z21792 Aan minister Buza - situatie Sri Lanka 21-11-2018
  2018Z20074 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie Military Court Watch 05-11-2018
  2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit 01-11-2018
  2018Z17368 Aan minister Buza - verzoek planningsbrief 2019  02-10-2018
   
 20. 20

  Verzoek brief minister van Buitenlandse Zaken over actuele situatie t.a.v. Turkse militaire interventie in Noord-Syrië.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek reactie minister van Buitenlandse Zaken op berichtgevingen in de media omtrent ontvoering en marteling door Turkije.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Minister van Buitenlandse Zaken herinneren aan zijn toezegging tijdens het begrotingsdebat om de Kamer een brief te sturen over het onderwerp 'religie en buitenlands beleid' en tevens de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie-Van Helvert c.s. over een speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (35000-V, nr. 26).

  Te behandelen:

  Loading data