Commissievergaderingen

Donderdag 13 juni 2024

Defensie

Tijd vergadering 09:15 - 10:05 uur

Veteranen ombudsman (gewijzigd tijdstip i.v.m. overlap plenair debat)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:45 - 12:45 uur

Innovaties in de agrarische sector

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Klompézaal)

Procedurevergadering

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Explosies

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2024 (verplaatst naar 22 mei 2024)

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de SLO en de wetenschappelijke Curriculumcommissie over de conceptkerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid De Kort c.s. over vaart maken met het wetsvoorstel en twee nieuwe pabo-opleidingen inrichten die opleiden tot gespecialiseerde lesbevoegdheden (Kamerstuk 27923-473) en van de gewijzigde motie van het lid...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Iran

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rapport 'Trajectverkenning klimaatneutraal 2050' door PBL (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni

Inbreng schriftelijk overleg

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) (Verplaatst naar 19 juni 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Staat van de economie (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing ten tijde van een epidemie (Epidemieafdeling Kieswet) (TK 36554)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang Datavisie Handelsregister

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gevolgen wetsvoorstel Wet Internationalisering in balans

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel (36547)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op het rapport ‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd’ van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (31839-1018).

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure omzetten WGO Jaarverslagen en Slotwetten Digitale Zaken (d.d. 19 juni 2024) in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Materieel/Personeel

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Voorbereidingsgesprek Algemene Rekenkamer VWS met Rapporteurs

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Technische briefing door Tennet over het rapport 'Monitor Leveringszekerheid 2024' (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Presentatie bevindingen rapporteur Jaarverslagen 2023 van BZK, EZK en J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 21:30 uur

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Deltascenario’s

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Algemene Rekenkamer over hun rapport bij het jaarverslag 2023 van het ministerie van VWS

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)