Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

13 juni 2024
9:45 - 10:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Vermeer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 mei 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lijst van vragen en antwoorden over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een verschillenanalyse tussen de Voorjaarsnota en de financiële tabel van het hoofdlijnenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst van vragen aan en antwoorden van de regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen aan en antwoorden van de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de Voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee en de ministeriële bijeenkomst van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag jaarvergadering Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede analyse ter voorbereiding van het richtinggevend besluit de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aankopen met fictieve identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarrapportage Belastingdienst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezichtarrangement Autoriteit Persoonsgegevens bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitkomst van het advies van de landsadvocaat over geautomatiseerde selectietechnieken

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport "Naar een toekomstbestendige energiebelasting"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden -mei 2024-

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek naar de voor- en nadelen van een eventueel REIT-regime

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor oud-militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezeggingen, gedaan tijdens het tweeminutendebat van 23 mei 2024, over het concept wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarrapportage 2023 Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoeksrapport ADR naar de inrichting van de Hotspot Toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarrapportage Douane 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van de Uitvoering 2024 Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbesteding scanapparatuur Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Update routes aanvullende schade

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de periode januari - april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Dijk over onderzoeken wat nodig is om de behandeling voor gedupeerden in één dag uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording aanvullende vragen commissie over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024 door het Centraal Planbureau (CPB)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda van de extra Eurogroep 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht van interparlementaire activiteiten in het kader van het Hongaarse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2024

 39. 39

  Verzoek GAU, Koninklijke Boekverkopersbond en Stichting CPNB tot aanbieding petitie 'Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee'

 40. 40

  Verzoek Oudercommissie Kinderopvangtoeslag om (vervolg)gesprek over hersteloperatie toeslagen

 41. 41

  Doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag over een verzoekschrift inzake een afwijzende beslissing van de Belastingdienst op een verzoek voor een betaalpauze voor coronaschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit het commissiedebat Nationale fiscaliteit tot nader order uit te stellen.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  di 25-06-2024 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën/Nationale Schuld 2023 (geannuleerd; zie agendapunt 44)
  ma 21-10-2024 11.00 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025
  ma 04-11-2024 11.00 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025

  Commissiedebatten
  wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  do 27-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit (Wordt tot nader order uitgesteld)
  wo 03-07-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-07-2024 11.30 - 14.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  di 10-09-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 01-10-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 17-10-2024 10.00 12.00 Commissiedebat IMF
  wo 04-12-2024 10.00 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

  Inbrengen wetsvoorstellen
  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025

  Overige inbrengen
  ma 17-06-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag Financiën en Nationale Schuld en Verantwoordingsonderzoek 2023 (toegevoegd; zie agendapunt 44)
  di 18-06-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen
  do 20-06-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg over drie sets Kamervragen m.b.t. belastingconstructies
  di 29-10-2024 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 12-09-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 26-09-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 10-10-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 24-10-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 07-11-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 21-11-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 05-12-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 19-12-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten

  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  do 20-06-2024 09.00 - 10.30 Ontbijtbijeenkomst resultaat onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks
  di 02-07-2024 16.30 - 17.30 Gesprek en vertoning van videodocument 'Verloren Onschuld'
  ma 23-09-2024 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2025
  do 10-10-2024 17.00 - 18.00 Gesprek Europese Rekenkamer inzake de publicatie van het jaarverslag 2023
 44. 44

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie. De commissie verzoekt het commissiedebat Douane na het zomerreces in te plannen.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Box 3 [was gepland op 11 juni 2024; is tot nader order uitgesteld]
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (na het zomerreces)
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Vijlbrief: Naar een stelsel zonder toeslagen
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Teunissen over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Inge van Dijk over bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers

  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  Technische briefing door de Belastingdienst over ICT (deze briefing kan plaatsvinden op 26 juni om 11.45 uur; deelname daaraan wordt per e-mail geïnventariseerd)
 45. 45

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 juni)

  Besluit: ter informatie.

  3, 4 en 5 september 2024 (week 36)
  - Tweeminutendebat Financiële markten (CD 30/5)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Van Nispen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 46. 46

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 juni)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  9. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  29. Debat over het zorgwekkende aantal fraudemeldingen met betrekking tot het Europees herstelfonds (Van Hijum) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  16. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst controles uitvoert via geautomatiseerde systemen met risicomodellen (Ergin) (staatssecretaris Financiën)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat het overheidstekort voor 2023 lager uitvalt dan geraamd (Van der Lee) (minister Financiën)
  22. Dertigledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van publieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, staatssecretaris Financiën)
  24. Dertigledendebat over het ontwijken van de dividendbelasting (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
  30. Dertigledendebat over de toekomst van de vrije markt en het Europese verdienvermogen (Van der Lee) (minister Financiën, minister EZK)
  31. Dertigledendebat over een sluiproute in de belastingwetgeving voor expats (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
  34. Dertigledendebat over de scheefgroei tussen bedrijfswinsten en de lonen van werknemers (Van Kent) (minister Financiën)
 47. 47

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan (thans: Teunissen) over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z04860 Aan de minister van Financiën - verzoek lijst van algoritmes en selectiemethodes bij het ministerie van Financiën (14-03-2024)