Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 juni 2024
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • D. Ram (PVV)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • P. Bamenga (D66)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • I. Kahraman (NSC)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Definitief overzicht commissie regeling van werkzaamheden d.d. 13 juni 2024

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen. 
 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  • di 18-06-2024 13.30 – 13.45 Petitie Power of Voices-partners uit West-Afrika - 'Call from West Africa: join us in our fight against climatechange' (nieuw ingepland)
  • wo 19-06-2024 10.30 - 13.30 Commissiedebat Humanitaire Hulp 
  • wo 19-06-2024 18.00 – 19.00 Gesprek humanitaire situatie in Gaza 
  • do 20-06-2024 09.00 - 10.00 Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap Voedselzekerheid 
  • do 20-06-2024 12.00 - 13.00 Technische briefing Steun aan activisten
  • do 20-06-2024 16.30 - 18.30 Hoorzitting Rol van UNRWA in Gaza 
  • di 25-06-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio
  • wo 26-06-2024 10.00 - 11.30 Technische briefing EU handelsverdragen (nieuw ingepland)
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023
  • vr 03-07-2024 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek humanitaire hulp Oekraïne
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september
  • wo 11-09-2024 13.00 -14.00 Technische briefing Bilaterale migratiepartnerschappen
  • wo 09-10-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (nieuw ingepland)
  Herfstreces: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november 
  • wo 13-11-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel (nieuw ingepland)
  • do 28-11-2024 14.00 - 16.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
 5. 5

  Ongeplande activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Rondetafelgesprek EU-handelsverdragen
  • Expertgesprek grondoorzaken van migratie en opvang in regio
  • Gesprek over bilaterale handelsbevordering met vertegenwoordigers van het MKB
  • Rondetafelgesprek over het handelsbevorderingsinstrumentarium met wetenschappers
  • Technische briefing over de 14 combinatielanden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Rondetafelgesprek coherentie ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid
  • Vertoning documentaire "Esther and the Law" (na het zomerreces)
 6. 6

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  • 5. Dertigledendebat over de gerechtelijke uitspraak over de uitvoer naar Israël van onderdelen voor F-35 (Van Baarle) (minister BuHa-OS)
  • 20. Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (Paternotte)(minister BuZa, minister BuHa-OS)
  • 24. Dertligledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van pubieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, stas FIN)
  • Tweeminutendebat Mondiale Gezondheidsstrategie (CD 4-4)
  • Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)) (36550-XVII)
 7. 7

  Reactie op de moties ingediend tijdens het Tweeminutendebat Wapenexportbeleid van 13 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties (Kamerstuk 36410-XVII-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Kamerstuk 36560-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Kamerstuk 36560-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 36560-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan technische briefing over over de evaluatie Hulp, handel en investeringsbeleid in drie partnerlanden: Bangladesh, Ethiopië en Kenia

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren (Kamerstuk 36410-V-44)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen tussen 8 mei en 6 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van deelname aan de Nederlandse Koninkrijk delegatie bij de 13e WTO Ministeriële Conferentie van een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 25-27 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de commissie Rijksuitgaven over de doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 36560-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2024Z09912 Aan min. BuHa-OS - verzoek deelname Hoofd Handelspolitiek en investeringsakkoorden aan technische briefing proces rond vrijhandelsverdragen 06-06-2024
  2. 2024Z08462 Aan min. BuHa-OS - verzoek toestemming technische briefing bilaterale migratiepartnerschappen 17-05-2024
 22. 22

  Verzoek Teunissen (PvdD) stand van zaken uitvoering motie Thijssen c.s. over het uitstellen van een beslissing over het verstrekken van een exportkredietverzekering aan TotalEnergies

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek UNRWA om deelname in beslotenheid aan hoorzitting Rol van UNRWA in Gaza d.d. 20 juni 2024

  Besluit: De commissie stemt in met deelname van UNRWA aan de hoorzitting Rol van UNRWA in Gaza d.d. 20 juni 2024 in beslotenheid.