Commissiedebat : Zoönosen en dierziekten

De vergadering is geweest

13 juni 2024
17:30 - 21:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • P.A. Dijkstra
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • H. Holman (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek Faculteit Diergeneeskunde naar vogelgriep bij katten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging beleid vogelgrieppreventie: opheffen ophokplicht regio’s 7 en 10; bezoekersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landelijke ophok- en afschermplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken blauwtongepidemie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief aan de Stichting SPOTS m.b.t. het bezoek aan WHO Traditional Medicine Global Summit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken blauwtong (BTV-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Intensiveringsplan preventie vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Blauwtong: stand van zaken februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep, andere vogelgrieponderwerpen en onderzoeksrapport blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Humane besmetting met vogelgriepvirus na contact met vermoedelijk besmette koeien in de Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Q-koorts besmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel (Gld.)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Blauwtongvaccin goedgekeurd voor gebruik en overige stand van zaken blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2025-2029

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken Q-koorts besmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel (Gld.)

  Te behandelen:

  Loading data