Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 juni 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • I. Kahraman (NSC)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 13 juni 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst (organisaties)

 3. 3

  Brievenlijst (particulieren)

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  ma 17-06-2024 14:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid 
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  wo 26-06-2024 16.00-18.00 Commissiedebat MH17 

  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 27-06-2024 13.00-15.00 Rondetafelgesprek Inzet van bevroren Russische tegoeden ten behoeve van hulp aan Oekraïne > nieuw ingepland

  wo 03-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 15:00-17:00 Commissiedebat NAVO 
  ma 08-07 t/m vr 12-07-2024 Werkbezoek Armenië en Georgië
  wo 21-08-2024 Inbreng schriftelijk overleg Informele RBZ (Gymnich) 28-29 augustus > omgezet in een SO vanwege Zomerreces
  Zomerreces 5 juli t/m 1 september 2024
  ma 09-09 t/m di 10-09-2024 IPC GBVB Boedapest
  do 05-09-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN 
  do 19-09-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 03-10-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering

  do 10-10-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 oktober 2024
  do 17-10-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 07-11-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 14-11-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 november 2024
  do 21-11-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 05-12-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 12-12-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 december 2024
  do 19-12-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering


  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat China > na het Zomerreces
  • Commissiedebat Sancties > na het Zomerreces
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Besloten technische briefing over Sancties, voorafgaand aan het commissiedebat over sancties
  • Technische briefing over de Europese Vredesfaciliteit (na het zomerreces)
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten (na het zomerreces)
  • Besloten technische briefing over China (voorafgaand aan het commissiedebat China)
  • Hoorzitting met kandidaatbewindsperso(o)n(en)
  • Technische briefing met de VN Senior Coördinator voor Humanitaire Hulp en Wederopbouw van Gaza, mevrouw Kaag, en de Speciaal Humanitair Gezant voor Gaza, mevrouw Marjanne de Kwaasteniet  nieuw 

  Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 10 juni 2024)
  • Dertigledendebat over de kosten en baten van de steun aan Oekraïne (aangevraagd tijdens de RvW van 4 juni 2024, Paternotte) (minister BuZa, minister Defensie)
  • Dertigledendebat over de gevolgen voor de humanitaire situatie van de Palestijnen van het besluit om de financiële steun aan UNRWA op te schorten (aangevraagd tijdens de RvW van 4 juni 2024, Van Baarle) (minister BuZa, minister BuHA-OS)
  • Dertigledendebat over een onderzoek over intimidatie- en spionagepraktijken van de Israëlische inlichtingendiensten tegen het Internationaal Strafhof (aangevraagd tijdens de RvW van 4 juni 2024, Piri) (minister BuZa)
   Dertigledendebat over het bericht dat de aanklager van het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen wil uitvaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en drie leiders van Hamas (aangevraagd tijdens de RvW van 21 mei 2024, Piri) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over de vredesconferentie in Zwitserland over de oorlog in Oekraïne (aangevraagd tijdens de RvW van 16 april 2024, Tuinman) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de Israëlische regering 800 hectare land in de Westelijke Jordaanoever wil annexeren (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Van Baarle) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (aangevraagd tijdens de RvW van 19 maart 2024, Paternotte) (minister BuZa, minister voor BuHa-OS)
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen Verantwoordingsstukken 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Lekonderzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Leernotitie evacuatieoperatie Soedan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de achtergrond en de toepassing van de Artikel 100 procedure

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie Buitenlandse Zaken op de Periodieke Rapportage BZ Begrotingsartikel 2 “Veiligheid en Stabiliteit”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvullende informatie inzet Zr. Ms. Karel Doorman in de Rode Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) ‘Consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om de Russische president Poetin te berechten’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de informele NAVO Foreign Ministers Meeting (iFMM) van 30-31 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de Raad Buitenlande Zaken van 27 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitnodiging National Assembly of Hungary voor interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBVB/GVDB) d.d. 9-10 september 2024

 16. 16

  Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht lijst met nieuwe EU-voorstellen in de periode tussen 30 mei en 6 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z09636 Aan minister BuZa- verzoek om een brief over de inspanningen van Nederland in de G20 05-06-2024
  2. 2024Z08736 Aan minister BuZa- reactie inbreng feitelijke vragen Mensenrechtenrapportage 2023 15-05-2024
  3. 2024Z05951 Aan minister Buza - verzoek om een brief over sancties 27-03-2024
  4. 2024Z03225 Rappel n.a.v. toezegging minister van BuZa om een brief waarin de minister toe zegt de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken 29-02-2024
  5. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
 19. 19

  Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een bijlage bij het rapport-Cammaert en de antwoorden op de door de CIVD gestelde vragen te delen met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rondvraag

  Het lid Piri (GroenLinks-PvdA): Rappel sturen aan de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. Kamervragen over de berichten van The Guardian over Israelische spionage- en intimidatiecampagne tegen het Internationaal Strafhof. (2024Z09403).
 21. 21

  Verzoek Frans-Armeense vriendschapsgroep inzake een coördinatie-netwerk m.b.t. Armeense aangelegenheden (mondeling overgebracht)

  Besluit: De commissie besluit dit verzoek te betrekken bij de nog op te leveren stafnotitie over de omgang met parlementaire contactgroepen.
 22. 22

  Vervolg planning buitenlandse werkbezoeken 2024 (mondeling)

  Het werkbezoek aan Armenië en Georgië is vastgesteld van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli. De commissie stelt de delegatie vast voor het werbezoek aan Armenië en Georgië, bestaande uit de leden Bamenga (D66), Boswijk (CDA), Dobbe (SP), Kahraman (NSC) en Pool (PVV). De fracties van VVD en GL-PvdA krijgen toestemming om eventueel op een later tijdstip nog een lid voor de delegatie voor te dragen. Tevens besluit de commissie het werkbezoek aan Israel, de Palestijnse Gebieden en Jordanië in de eerste week na het Zomerreces te plannen (2-6 september).