Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 juni 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie
2e HERZIENE AGENDA
i.v.m. toevoeging agendapunten 29 en 37 (gemarkeerd met een asterisk)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • I. Kahraman (NSC)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • J. Pool (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen punten aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 13-14 juni 2024 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht op 30 mei jl. van De Telegraaf ‘Probleem dreigt voor peperdure nieuwe Nederlandse onderzeeërs: VS willen hun raketten niet op Franse boot’ en het nieuwsbericht op 30 mei jl. van de Volkskrant ‘Nederland versoepelde eisen om Frankrijk in de race te houden voor bouw onderzeeboten’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Optreden Defensie in het cyberdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Een dienmodel dat past bij een schaalbare krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 36560-X-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Impact toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-K)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vraag commissie over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Kamerstuk 36560-K-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie(Kamerstuk 36560-X-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023 (Kamerstuk 36560-X-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang project 'Vervanging Close-in Weapon System' (CIWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  A-brief over het project ‘Baanrenovatie Vliegbasis Eindhoven en aanleg van de Oostrolbaan’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 28 mei 2024 (Kamerstuk 21501-28-265)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nota van Antwoord op Notitie Reikwijdte en Detailniveau NPRD

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afspraken aanpak verduurzaming vastgoed Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over update inzet Zr.Ms. Tromp

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Project Deep Strike Capaciteit Air

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  D-Brief project ‘Vervanging tactische luchttransport capaciteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorval Zr.Ms. Tromp in Oost-Chinese Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Actieagenda productie- en leveringszekerheid munitie en defensiematerieel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwikkelingen in vastgoed en ruimtelijk domein

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport "Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, deel 2; De verwervingsfase doorgelicht"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brief van de commissie Rijksuitgaven over de doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Activiteiten van de commissie

  • do 13-06-2024 14.30 - 19.30     Commissiedebat Materieel/Personeel (gewijzigde eindtijd)
  • wo 19-06-2024 14.00 - 18.00    Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • wo 19-06-2024 19.15 - 21.15     Rondetafelgesprek Veteranen
  • do 20-06-2024 11.00 - 11.00     Inbreng Verslag Wet financiële defensieverplichtingen NAVO
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00    Notaoverleg Veteranen
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 09.00 - 15.00     Veteranendag
   • (Zomerreces)
  • wo 04-09-2024 14.00 - 17.00    Masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland' TNO, Marin, NLR 
  • do 05-09-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 05-09-2024 11.15 - 12.00     Gesprek Middelbare Defensievorming
  • ma 09-09-2024 13.00 - 17.00    Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking (Besluit: afzien van verdere behandeling. Het lid Stoffer heeft laten weten zijn initiatiefnota te willen intrekken.)
  • do 19-09-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 03-10-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 17-10-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 07-11-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 07-11-2024 11.15 - 12.00     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 21-11-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 05-12-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 19-12-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • meireces 2025                          Werkbezoek Bosnië

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur) 
  • Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5/2023) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
  • Dertigledendebat EDIS - (Dassen; alleen met minister EZK)
 33. 33

  Interparlementaire Conferentie (IPC) over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB),Budapest 9-10 September 2024

  Ter informatie. De delegatie zal bestaan uit twee leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken en twee leden van de commissie voor Defensie. De delegatieleider is de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Deelname wordt geïnventariseerd door de commissie voor Buitenlandse Zaken.
 34. 34

  Verzoek namens Limburg Paardensport, Werkgroep Bezorgde Paardenhouders, Equestrian Centre De Peelbergen en LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) tot een gesprek over Ruimte voor Defensie.

 35. 35

  Internationaal werkbezoek

  De commissie besluit tot het afleggen van een buitenlands werkbezoek in het najaar van 2024.
 36. 36

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data