Commissievergaderingen

Donderdag 12 december 2019

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Vergadering
Parijs (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:45 - 12:15 uur

Medaille-uitreiking diverse missies

Werkbezoek
Geannuleerd Gorinchem

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Besloten gesprek

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Juridische implicaties maatregelenpakket stikstof en de MIRT-projecten

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leefstijlpreventie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek lid Hijink (SP) en het lid Westerveld (GL) om brief over de acute problemen die ontstaan bij besluit over sluiting Hoenderloo Groep

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Begroten en verantwoorden

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 12:30 uur

Praktijkonderwijs

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 19 december)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

PFAS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Besloten presentatie Algemene Rekenkamer rapport Bankenresolutie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Stikstofproblematiek - AO verplaatst naar 18 december 2019

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 14:45 uur

Ambtelijke briefing over Nederlandse bijdrage aan maritieme missie in de Golfregio

Technische briefing
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering (Geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang internationaal cultuurbeleid - wordt uitgesteld tot nader order

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Nederlandse ambassadeur in Zagreb inzake inkomend Kroatisch EU-Voorzitterschap

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (TK 32757-157)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsvisie op filantropie (32740-21)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) (35300-VI-9)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:30 uur

Ambassadeur Frankrijk over maritieme missie in de Golfregio

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep rechtspositie omwonenden

Gesprek

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (verplaatst naar 19 december 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Werkbezoek Rusland

Delegatievergadering
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Mensenrechten China

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (Verplaatst naar 5 februari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 22:00 uur

Kernwapenbeleid verplaatst naar 19 december

Algemeen overleg
(verplaatst)