Hoorzitting / rondetafelgesprek

Juridische implicaties maatregelenpakket stikstof en de MIRT-projecten

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Juridische implicaties maatregelenpakket stikstof en de MIRT-projecten"Deze vergadering is geweest
De leden Schonis (D66), Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Esch (PvdD) hebben zich aangemeld voor deelname.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Juridische implicaties maatregelenpakket stikstof en de MIRT-projecten d.d. 12 december

Deelnemers


Agendapunten

1
Scope

Details


Enkele experts op het gebied van verkeer, grote infrastructurele werken en natuur, alsmede enkele juridische experts met een achtergrond op natuurwetgeving en omgevingsrecht worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek.  
 
2
Doel

Details

Het kabinet heeft een pakket (nood)maatregelen voorgesteld om de emissie van stikstof terug te dringen en zo de voortgang van een aantal projecten van groot maatschappelijk belang veilig te stellen. De nadruk ligt op woningbouw, maar ook op onderhoud van infrastructuur en waterbescherming en een zevental specifiek benoemde uitbreidingen van snelwegen.
Voor één van die projecten, de A12/A27 bij Utrecht, is onlangs door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het tracébesluit vernietigd onder verwijzing naar de stikstofproblematiek. Van deze casus staat dus vast wat er onder de oude regels aan ontbrak en hoe de Raad van State ernaar kijkt. De leden Kröger en Schonis willen graag aan de hand van de A12/A27-casus een rondetafelgesprek organiseren met een aantal experts om te bezien wat de implicaties en de kansen zijn van het door het kabinet voorgestelde maatregelenpakket. Zijn de maatregelen voldoende hard? Hoe zit het met de beoogde emissiereductie? Hoe zit het met het vertalen van emissiereductie naar minder depositie, verbetering van de natuur en het toebedelen ervan aan dit project? Zal dit standhouden bij een nieuwe rechterlijke toets? Welke risico’s zijn er: juridisch, bestuurlijk en ecologisch? Zijn er sterkere oplossingen denkbaar?
 
3
Programma:

Details


Blok 1 Verkeerskundige en ecologische/depositie aspecten 10.00 – 10.45 uur
de heer Van Luijk, RIVM (hoofd milieukwaliteit)
de heer Van Pul, RIVM (onder voorbehoud)
de heer Schaap, TNO (onderzoeker luchtkwaliteit)
de heer Van de Weijer, TU Eindhoven, verhinderd
de heer Annema, TU Delft, verhinderd
de heer Van Wee, TU Delft (verkeersexpert), verhinderd
de heer De Vries, WUR (bodemchemie expert), verhinderd
de heer Erisman, VU (stikstofexpert), verhinderd

 
Blok 2 Juridische aspecten 10.45 – 11.30 uur
mevrouw Kloostra, Prakken d’Oliveira (milieurechtdeskundige)
mevrouw Kaajan (ENVIR advocaten)
de heer Korevaar (MOBilisation for the Environment)

* De lijst van genodigden is onder voorbehoud van bevestiging van deelname. Eventuele wijzigingen in dit verband worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met informatie over dit rondetafelgesprek.