Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 december 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 12-12-2019 13.15 - 14.45 Technische briefing Ambtelijke briefing over Nederlandse bijdrage aan maritieme missie in de Golfregio
  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid
  do 12-12-2019 14.45 - 15.30 Gesprek Ambassadeur Frankrijk over maritieme missie in de Golfregio
  do 12-12-2019 15.30 - 16.00 Delegatievergadering Werkbezoek Rusland
  do 12-12-2019 16.00 - 16.00 Inbreng feitelijke vragen Mensenrechten China
  di 17-12-2019 13.45 - 14.00 Petitie Kernwapenbeleid
  wo 18-12-2019 09.30 - 13.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio
  do 19-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021
  do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering: vanwege overlap met AO: nieuwe datum/ tijdstip vaststellen. Besluit: procedurevergadering wordt verplaatst naar woensdag 18 december van 13.30 tot 14.00 uur.
  do 19-12-2019 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid
  wo 15-01-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-01-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  do 06-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Afghanistan: noodzaak van AO opnieuw bezien na het plenair debat over Afghanistan.
  do 06-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-02-2020 13.30 - 16.00 Algemeen overleg Jemen
  ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
  di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  di 11-02-2020 19.30 - 22.00 Algemeen overleg Nederlandse Polaire Strategie
  wo 12-02-2020 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Relatie met Rusland
  do 20-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 05-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 17-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 19-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 02-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 23-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 27-04 t/m vr 01-05 Werkbezoek NPV-toetsingsconferentie New York
  wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen overleggen:
  - Notaoverleg Behoud het Woud
  - algemeen overleg Mensenrechten China

  Te agenderen plenaire debatten:
  54. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  88. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  102. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
  5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  35. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  61. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)

  - VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019 (AO d.d. 28/5): Aangezien alle ingeschreven sprekers zich hebben teruggetrokken zal het VAO Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie van de agenda worden afgevoerd.
   
 3. 3

  Verzoek van de NVMP om voorafgaand aan het algemeen overleg Kernwapenbeleid op 19 december 2019 het 'The Hague Peace Palace Appeal' (waarmee de conferentie 'Urgent appeal for a nuclear weapon free world' is afgesloten) aan te bieden

  Besluit: Petitie-aanbieding organiseren op dinsdag 17 december 2019, voorafgaande aan de petitie-aanbieding door de Raad van Kerken over hetzelfde onderwerp.
 4. 4

  Uitnodiging voor bezoek aan Tibetaanse parlement

 5. 5

  Recente activiteiten nucleaire ontwapening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering moties van de leden Van Helvert en Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden en de stempositie van Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op een aantal resoluties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herpublicatie Wob-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bestuurlijk reactie op definitief Bureau ICT (BIT)-advies op het automatiseringsproject Eidos

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen over samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op en effectiviteit binnen het Europees Nabuurschapsbeleid in de periode 2011–2017, uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijke overleg over de geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad van 5 en 6 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten co-voorzitterschap Global Counterterrorism Forum (GCTF)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden (Kamerstuk 35300-V-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de bijeenkomst van de conferentie over de inzet van drones

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken oplossen door Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden met betrekking tot Informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 14 november 2019 over de genocide op de Rohingya in Myanmar

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een interparlementaire conferentie in het kader van de G20

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de Europese conferentie van Parlementsvoorzitters van lidstaten van de Raad van Europa 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de 141e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2019Z23686 Aan minister Buza - verzoek reactie rapport over Consulaire dienstverlening 29-11-2019
  2. 2019Z23066 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie op burgerbrief onderzoek dekolonisatie Indonesië 22-11-2019
  3. 2019Z22973 Aan minister Buza - verzoek reactie Initiatiefnota Van Ojik en Diks: Behoud het woud 21-11-2019
  4. 2019Z22879 Aan minister president - schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis 07-11-2019 - Besluit: de minister-president wordt verzocht de antwoorden op dit schriftelijk overleg uiterlijk aan het begin van week 51 aan de Kamer te sturen.
  5. 2019Z21011 Aan minister Buza - actuele situatie Jemen 01-11-2019
  6. 2019Z21002 Aan minister BuZa - Actuele situatie Afghanistan 01-11-2019
  7. 2019Z18359 Aan minister Buza - Verzoek planningsbrief 2020 27-09-2019
  8. 2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven 13-09-2019
 25. 25

  Verzoek van het lid Karabulut, mede namens de fracties van PvdA en GroenLinks, om de extern volkenrechtelijk adviseur uit te nodigen om een juridische toelichting te geven op het artikel 'Nederlands fregat in de Straat van Hormuz' (Marineblad, november 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van het lid Koopmans om de gezant van de EU voor het Midden-Oosten Vredesproces, mw. Terstal, uit te nodigen voor een briefing over het Midden-Oosten vredesproces, te plannen voorafgaand aan het (nog te plannen) plenair debat over het Midden-Oosten vredesproces

  Te behandelen:

  Loading data