Algemeen overleg

Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Algemeen overleg: "Energiebesparing/energieprestatie gebouwen"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Enegiebesparing/energieprestatie gebouwen 12 december 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 december 2019, over Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten