Algemeen overleg : Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

De vergadering is geweest

12 december 2019
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op doorrekening OKA van PBL

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de moties van het lid Koerhuis over het energielabel en over een digitaal woondossier

  Te behandelen:

  Loading data