Commissievergaderingen

Woensdag 12 oktober 2016

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Ukraine-Nato Interparliamentary Council (UNIC) the Political Committee's Sub-Committee on Nato Partnerships (PCNP)

Werkbezoek
Dnipro, Ukraine (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2016

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Medailleuitreiking Vredesoperaties te Rotterdam

Werkbezoek
Van Ghentkazerne Rotterdam (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Het onderzoek van de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector van het Europees Parlement

Gesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Visserij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2016

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Extra RBZ Handelsraad

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

30e voortgangsrapportage Zandmaas/Grensmaas

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiscale vereenvoudigingswet 2017

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Jacobi om dhr Kortenhorst toe te voegen aan het rondetafelgesprek Maritieme Strategie en de motie Jacobi

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tiende voortgangsrapportage tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

28e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid De Boer om CBRB toe te voegen aan het rondetafelgesprek Maritieme Strategie

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Belastingplan 2017

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Overige fiscale maatregelen 2017

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Kindermishandeling/GIA

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen over het rapport "Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015".

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

HGIS-nota 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening - 29323-104

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Siderius en Van Weyenberg over kinderbijslag op de BES-eilanden (Kamerstuk 34 275, nr. 16)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kindermishandeling/GIA (aanvangstijd gewijzigd naar 13.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Integratieonderwerpen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit wijziging v.h. besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag i.v.m gewijzigde percentages m.i.v berekeningsjaar 2017 - 34550-XVI-5

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Algemene Rekenkamer inzake begroting 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeentefonds en provinciefonds (TK 34550 hoofdstukken VII, B en C)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 17:15 uur

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:15 - 19:15 uur

Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (LET OP HET AO VANGT 15 MINUTEN LATER AAN)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal