Algemeen overleg : Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De vergadering is geweest

12 oktober 2016
15:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Spreektijd per fractie: 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.S. van Veen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid van 11 februari 2016, over kader bedrijveninterventies

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beschouwingen inzake de motie van het lid Schouten betreffende lange termijn investeringen door het Dutch Venture Initiative

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken Nationale Iconen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding eindrapport “De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2016”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ethische aspecten van het innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  StartupDelta2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang MKB samenwerkingsagenda en evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO Bedrijven BV

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Subsidies criminaliteit tegen bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  De nieuwe Digitale Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor Werk regio

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het voornemen van TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  WBSO: Gebruik 2016 en Budget en parameters 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Invulling van de taakstelling bij het Nederlands Metrologisch Instituut (VSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapportage Bedrijvenbeleid 2016 "Vooruitgang door vernieuwing" en Monitor Bedrijvenbeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport van de tussenevaluatie van de TKI-toeslagregeling over de periode 2013-2015

  Te behandelen:

  Loading data