Algemeen overleg

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Algemeen overleg: "Bedrijfslevenbeleid en Innovatie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2016, over Bedrijfslevenbeleid en Innovatie
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie 12 oktober 2016, 15.00-17.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

Te behandelen: