Wetgevingsoverleg : Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

12 oktober 2016
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Het WGO is als volgt verlopen:
 • termijn begrotingsrapporteurs
  (indicatieve spreektijd 5 minuten per rapporteur)
 • reactie bewindspersonen op begrotingsrapporteurs
   
 • 1e termijn Kamer
  (indicatieve spreektijd 5 minuten per fractie)
 • 1e termijn bewindspersonen
   
 • 2e termijn Kamer
  (inclusief indiening evt. moties)
 • 2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu
 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Samenvoeging artikelen 15 en 16 Hoofdstuk XII

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nadere onderbouwing samenvoeging artikelen 15 en 16 begroting IenM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data