Commissievergaderingen

Donderdag 11 februari 2016

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Computercriminaliteit III

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Bloedvoorziening (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Adviesrapport Rathenau Instituut over "Keuzes voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap"

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rekenkameronderzoek over extra toezichtinspanningen door Belastingdienst

Technische briefing
Marcus Bakkerkamer (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

AO Ruimtelijke ordening / AO Binnenstad

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorziening AOW-gat

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Governance in het mbo (AO wordt uitgesteld naar 18 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen"

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (TK 34384)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet uitwerking Autobrief II

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (TK 34247)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefwetsvoorstel leden Fritsma en De Graaf inzake terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Mensenhandel en prostitutie (verplaatst naar 23 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-302

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Arbeidsmarktbeleid zorgsector (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire uitloop)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Rijksdienst

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Leijten om een AO TSN in te plannen op korte termijn

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390) en Wijziging van de Mijnbouwwet (34348)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel om het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector in plaats van algemeen overleg Orgaandonatie te houden

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Gesprek met de CTIVD inzake Toezichtsrapport nr. 46 en toevoegen Toezichtsrapport aan AO IVD-aangelegenheden

E-mailprocedure
(besloten)