Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016 "Deze vergadering is geweest
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e herziene convocatie algemeen overleg op 11 februari 2016 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2016, over de Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Raad op 15 februari 2016 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 9 februari 2016.