Algemeen overleg : Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De vergadering is geweest

11 februari 2016
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op rapport 'R&D goes global' van Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op briefadvies AWTI “Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Doorrekening van het voorstel voor een geïntegreerde WBSO/RDA regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Instelling Commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending informatie over het gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en WBSO

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werken aan toekomstbestendige wetgeving: digitale platforms en de deeleconomie, waaronder particuliere verhuur aan toeristen (Airbnb)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering moties over het Dutch Venture Initiative (DVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding eerste Monitor Vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het advies ”Klaar voor de Toekomst” van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken bij Philips Emmen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en de WBSO / Verkorting afhandelingstermijn WBSO voor nieuwe starters

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kennisoverdracht, -benutting en -bescherming bij TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Budget energie-innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op AWTI-advies over Regionale hotspots

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data