Agendapunten

 1. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Te behandelen:

 2. Volgens onderstaand schema:

   Blok 1: Privacy - 10.00 tot 10.40 uur
  • Dhr. T. Siedsma, Bits of Freedom
  • Dhr. N.A.N.M. van Eijk, hoogleraar informatierecht de Universiteit van Amsterdam
  • Dhr. J. Kohnstamm, Autoriteit Persoonsgegevens 
   
  Blok 2: Praktijk – 10.40 tot 11.50 uur 
  • Dhr. M. Egberts, Openbaar Ministerie
  • Mevr. I. Philips, Nationale Politie
  • Dhr. H. de Vries, Nationaal Cyber Security Centrum
  • Dhr. C. Baardman, Raad voor de rechtspraak
  • Mevr. D. Brouwer, Nederlandse Orde van Advocaten
   
   Blok 3: Technologie/Economie – 11.50 tot 13.00 uur
  • Dhr. R. Prins, Fox-IT
  • Mevr. L. Postma, Google
  • Dhr. B. Goslings, Amsterdam Internet Exchange
  • Mevr. L. Holterman, Nederland ICT
  • Dhr. B.P.F. Jacobs, Radboud Universiteit
    
 3. Position paper BOF t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 4. Position paper N. van Eijk t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 5. Position paper CBP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 6. Position paper Nationale Politie t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 7. Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 8. Position paper AMS-IX t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 9. Position paper Nederland ICT t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 10. Position paper Fox-IT t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen:

 11. Position paper Radboud Universiteit Nijmegen t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Computercriminaliteit III d.d. 11 februari 2016

  Te behandelen: