Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

11 februari 2016
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Actieplan Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding zesde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang van de uitvoering van de motie Van Veldhoven c.s. inzake de transitie naar zero emissie busvervoer (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op GGD-rapport “Overlast door houtrook"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering Motie Bisschop en Dik Faber over professionaliseren van de TacRav

  Te behandelen:

  Loading data