Commissievergaderingen

Donderdag 10 februari 2022

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:15 - 09:45 uur

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Voortzetting commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Strafrechtketen

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn Platformwerk

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Hoofdlijnendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep Frankrijk

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter (verplaatst naar 15 februari)

Constituerende vergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 15:30 uur

Passend onderwijs (verplaatst naar 30 maart)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

College voor Toetsen en Examens (CvTE) inzake examens in het voorgezet onderwijs (hybride)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld i.v.m. uitloop plenaire vergadering)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Ruimtevaart d.d. 16 februari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Kennisagenda Buitenlands beleid van de Europese Unie, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU: Nederlandse uitvoering aan sanctiebeleid (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter VERPLAATST naar di 15 februari

Constituerende vergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter van de commissie

Constituerende vergadering
Max van der Stoelzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)(Kamerstuk 35995)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiches m.b.t. voorstellen inzake kapitaalmarktunie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen) (Kamerstuk 36000)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belangen van bewindspersonen (TK 35788-107)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete (35998)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (24557-191)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:15 - 15:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek inzake de rol van social mediaplatformen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - Secretaries of delegation meeting (on-line)

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

EU-Informatievoorziening

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met Eurocommissaris Breton (digitaal)(VERPLAATST naar 10 maart 2022)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (digitaal)

Technische briefing
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-MAILPROCEDURE Gesprek viceminister BuZa van Georgië op woe. 16-2 van 9.00 tot 10.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Natuur

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Gesprek inzake de rol van social mediaplatformen

Gesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Hervorming pensioenstelsel (digitaal)

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële van 16 en 17 februari 2022

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Omgevingswet (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)