Commissiedebat : Natuur

De vergadering is geweest

10 februari 2022
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD 5 MINUTEN PER FRACTIE

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Natuurmonumenten en LandschappenNL m.b.t. de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken uitvoering motie van het lid Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo (Kamerstuk 35570-I-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Oplevering programma Nadere Uitwerking Rivieren Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op kanttekeningen bij financiering van de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Handvest 'Nederland Natuurinclusief'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarstukken 2020 Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorwaarden beheersubsidie Kroondomein

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken Nationale Parken, statusaanvraag Hollandse Duinen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Zevende Voortgangsrapportage Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de brieven van de Stichting Leven met de Aarde en Stichting NatuurAlert Nederland m.b.t. bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van WWF-NL en DCNA m.b.t. bescherming van Yarari-reservaat en klimaatadaptatie op alle eilanden van Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Handhavend optreden bij ontbreken natuurvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contourenschets Agenda Natuurinclusief

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie inzake WNF en Greenpeace m.b.t. EU-bossenwet

  Te behandelen:

  Loading data