Commissievergaderingen

Woensdag 9 september 2009

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda primair onderwijs (verplaatst naar 7 oktober 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

De Nederlandse voorbereiding op een JBZ-meerjarenbeleidskader 2010-2014 (Stockholm Programma)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Taxi

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Topinkomens en adviezen van de commissie Dijkstal

Algemeen overleg
Statenlokaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Armoedebeleid

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Intracommunautaire btw-fraude

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Milieubalans 2009

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Natuurbalans 2009

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - n.n.b. uur

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Inhoudelijke bespreking behandelvoorbehoud

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Nationale ombudsman over o.a. Evaluatie Wet op de Jeugdzorg

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Inrichting van het internationale financiële stelsel / kabinetsvisie toekomst financiële sector

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:45 uur

Geannuleerd: Ontvangst door lid Wiegman-van Meppelen Scheppink van Servische (voormalige) politici

Bijzondere procedure
Geannuleerd (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Initiatiefnota "Fietsen in Nederland…een tandje erbij"

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Wyldemerk

Algemeen overleg
Statenlokaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Dotterinterventies, ICD's en concentratie kinderhartchirurgie

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

wijz. Zeevaartbemanningswet i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Algemene Vergadering van de VN (64e AVVN)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Kabinetsstandpunt evaluatie spoorwetgeving

Inbreng feitelijke vragen

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Ontwikkelingssamenwerking met West-Afrika (UITGESTELD)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Huis voor Democratie en Rechtsstaat (verzet naar 1 oktober 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Statenlokaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Extra procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Kinderporno

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Rapport "Kleur bekennen II" (evaluatie van het etnisch culturele minderhedenbeleid)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verwerving helderheidversterkende brillen (HV-brillen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Midden Oosten (Verplaatst naar 1 september 18.00 - 21.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 17:15 - 19:15 uur

Arke Fly en Geschillencommissie Luchtvaart (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

Aanmelden aanwezigheid ontvangst en diner parlementaire delegatie van het Verenigd Koninkrijk aan Nederland op 9 september 2009

Werkbezoek
Tweede Kamer (Schrijfkamer) (besloten)