Procedurevergadering : Procedurevergadering Jeugd en Gezin

De vergadering is geweest

9 september 2009
11:45 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Nieuwe EU-strategie Jeugd 2010-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding jaarverslag Inspectie jeugdzorg 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet (31890)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toelichtende brief bij de tweede nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering motie Uitslag en Bouwmeester over wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op amendementen en moties wetsvoorstel verwijsindex risico’s jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op Motie Dibi inzake vaststellen effectiviteit Centra voor Jeugd en Gezin en evaluatie van de Deltamethode

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstellen financiële verbeteringen voor pleegouders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op nota-overleg initiatiefnota ‘Gezin boven tehuis’ en reactie op aangepaste aanbevelingen uit de initiatiefnota 'Gezin boven tehuis’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mededeling omtrent het kabinetsstandpunt op het advies van commissie Paas “Van Klein naar Groot”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken aanpak ervaren regeldruk in de jeugdsector

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen van de commissie voor Jeugd en Gezin inzake de aanbieding van het rapport van de Taskforce Linschoten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Intrekking Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman (28102, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rondetafelgesprek evaluatie Wet op de Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Buitenlands werkbezoek

  Te behandelen:

  Loading data