Commissievergaderingen

Woensdag 4 september 2019

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.

Werkbezoek
Parlement Finland

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel Remco Dijkstra (VVD) en De Pater-Postma (CDA) tot omzetting AO Transportraad in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Delegatie van de Venezolaanse oppositie GEANNULEERD (op verzoek van de delegatie)

Bijzondere procedure
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 14:15 uur

Artikel 23 Grondwet

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Aanvullende uitvoeringstoets Plantgezondheidswet

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Tussenrapportage onderzoek ultrafijnstof Schiphol

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda thema OS en EU

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Project militair radarstation Herwijnen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Jeugdstraffen verhogen (verplaatst naar 25 september)

Petitie
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Justitiële jeugd (verplaatst naar 25 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over basisregistraties voor burgers en bedrijven.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Werkbezoek Malta en Sicilië

Delegatievergadering
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep onderzoek toepassing artikel 3.1 CW/voorbereiding ontbijtbijeenkomst (Vondelingkamer)

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Circulaire Economie

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Staat van de Volkshuisvesting (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda godsdienstvrijheid

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

IT Defensie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Eurogroep/Ecofinraad (tijdstip herzien)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal