Algemeen overleg : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

4 september 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijk per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M.F. Sienot (D66)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Resultaten pilot prepaid energie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over het bevorderen van de diversificatie van gasleveranciers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan de Vereniging Participatie Wind op Zee over burgerparticipatie bij windpark Hollandse Kust (zuid)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Waterstof, wind op zee en energy hub Emmen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op SGP-manifest 'De burger aangesloten'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitor Wind op Land 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  'Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018' en reactie over inzicht in de energierekening voor het MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie op de brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen en de uitkomst van het overleg met SportDrenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openstelling SDE + najaarsronde 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitoringrapportage 2018 Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Gasexplosie Den Haag"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

  Te behandelen:

  Loading data