Algemeen overleg

Klimaat en energie

Algemeen overleg: "Klimaat en energie "Deze vergadering is geweest
Spreektijk per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 september 2019, over Klimaat en energie
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Klimaat en energie woensdag 4 september 2019, 10.00 - 14.00 uur; eindtijd gewijzigd, agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
11
Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie op de brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen en de uitkomst van het overleg met SportDrenthe

Te behandelen:

19
Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

Te behandelen: