Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Staat van de Volkshuisvesting (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Staat van de Volkshuisvesting (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 5 februari 2020
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *) en wijziging eindtijd (was 19.30 uur)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting op 4 september 2019