Commissievergaderingen

Donderdag 4 april 2019

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele Cultuurraad d.d. 15 en 16 april

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pleegzorg/Gezinshuizen (wordt verplaatst naar andere datum)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

IMF (Samengevoegd met het algemeen overleg Eurogtoep/Ecofinraad d.d. 3 april 2019)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Spoor

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Sociale veiligheid op school (verplaatst naar 27 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om reactie op bericht 'Vrouw komt om bij schietpartij Mijdrecht, ex-vriend stalkte haar' tbv debat over het stelsel bewaken en beveiligen hedenavond

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

PGB

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Eerste startgesprek met geselecteerde onderzoeksbureau tevredenheid schadeafhandeling

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Commissie voor Sociaal beleid van het Tsjechische Parlement

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Europees Defensiefonds

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Grondversnellingsmetingen Groningen gasveld (TK 33529, nr. 583)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Eurocommissaris Miguel Arias Cañete

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Aanbieding jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

Gesprek
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Financiering politieke partijen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017,13)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Telecommunicatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tweede inbreng schriftelijk overleg m.b.t. de antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 (30111-119)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

PGB (verplaatst naar de ochtend (10.00 -14.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Update implementatie Sportakkoord - 30234-211

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep brief FATCA (Vondelingkamer)

Vergadering

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Duurzame luchtvaart

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Digitalisering en financiering rechtspraak

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Stichting Financieel Paspoort

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Geannuleerd (besloten)