Algemeen overleg

PGB

Algemeen overleg: "PGB"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 7e herziene convocatie algemeen overleg PGB - 4 april 2019 - 10.00 -14.00 - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over PGB

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Ontwikkelingen op het gebied van pgb, te weten de structurele oplossingen voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), het derdenbeding en de 5-minutendeclaratie in het Zvw-pgb

Te behandelen:

8
Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019)

Te behandelen: