Algemeen overleg : PGB

De vergadering is geweest

4 april 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering motie van de leden Bergkamp en Sazias over gebruikelijke zorg in Wmo en Zvw (Kamerstuk 34104-213)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Persoonsgebonden budget (PGB) september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bestuurlijke Afspraken Zvw-pgb 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport “Evaluatie Zvw-pgb 2017, doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de brief inzake fraude met persoonsgebonden budgetten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwikkelingen op het gebied van pgb, te weten de structurele oplossingen voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), het derdenbeding en de 5-minutendeclaratie in het Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport ‘Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw-pgb’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inzet op het terrein van ouderinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over de ontwikkeling en invoering van het PGB2.0-systeem

  Te behandelen:

  Loading data