Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

PGB (verplaatst naar de ochtend (10.00 -14.00 uur)

Algemeen overleg: "PGB (verplaatst naar de ochtend (10.00 -14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 4 april 2019
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg PGB - 4 april 2019 - 14.00-18.00 uur - i.v.m. nieuwe datum