Algemeen overleg : Financiering politieke partijen

De vergadering is geweest

4 april 2019
13:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging noot *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • T. van Gent (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • S. Öztürk (DENK)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van politieke partijen over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data