Commissievergaderingen

Woensdag 3 juni 2020

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 15:30 uur

Asiel en migratie

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Verantwoordingsonderzoek EZK 2019 Algemene Rekenkamer (videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wetenschapsbeleid (wordt omgezet in een algemeen overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Internationalisering hoger onderwijs en mbo (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voornemen tot verlenging verdrag inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor bevolking Bolivariaanse Republiek Venezuela

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Openbaar gesprek met ouders, advocatuur en Nationale ombudsman i.vm. Wet hardheidsaanpassing Awir

Gesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 8 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Medische keuringen en CBR

Vergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (TK 35474)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk - 29544-1006

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de artikelen 'Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen’ en het bericht ‘Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Behandeling wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (Kamerstuk 35354)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 juni 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedures en brieven (via videoverbinding) (verplaatst naar 4 juni)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van het lid Stoffer (SGP) voor het verplaatsen van het SO over het Noordzeeakkoord met 1 week naar 10 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Wet hardheidsaanpassing Awir

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)