Inbreng feitelijke vragen

Voornemen tot verlenging verdrag inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor bevolking Bolivariaanse Republiek Venezuela

Inbreng feitelijke vragen: "Voornemen tot verlenging verdrag inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor bevolking Bolivariaanse Republiek Venezuela"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Convocatie inbreng feitelijke vragen 3 juni Voornemen tot verlenging verdrag inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading

Agendapunten

1
Voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019

Te behandelen: