Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 3 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 3 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbieding whitepaper ‘Scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem - Slimme combinaties van energie-opties leiden tot duurzame en betaalbare energiehuishouding’ va TNO en tevens aanbod voor een (virtuele) technische briefing
6
Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11)

Te behandelen:

7
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

Te behandelen:

9
Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

Te behandelen:

24
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
26
Notitie van de leden Mulder (Agnes) en Sienot over voorstel EU-klimaatwet
27
Lijst met nieuwe EU-voorstellen
35
35451 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

Te behandelen: