Notaoverleg

Asiel en migratie

Notaoverleg: "Asiel en migratie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie notaoverleg over Asiel en migratie op woensdag 3 juni 2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 3 juni 2020, over Asiel en migratie
Stenogram
Download Asiel en migratie (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2020, over het bericht dat oorlogsmisdadigers in bed bad en brood faciliteiten worden gepamperd

Te behandelen:

21
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32)

Te behandelen:

29
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: