Commissievergaderingen

Maandag 2 december 2019

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

Werkbezoek
Helsinki, Finland

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 08:00 - 20:00 uur

Werkbezoek

Werkbezoek
Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie (TK 35040)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Consulaire Dienstverlening

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitstellen AO Handelsbevordering d.d. 3 december naar februari

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Emancipatie (wijziging tijdstip)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 19:00 uur

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek tot aanbieden van een petitie over de kinderopvangtoeslag op woensdag 4 december

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Extra procedurevergadering van de commissie voor Financiën (LET OP: GEWIJZIGD TIJDSTIP)

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Gesprek met prof. mr R.B.J. Schutgens over kinderopvangtoeslag

Gesprek
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Dutch Visitors Programme

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 23:00 uur

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal