Wetgevingsoverleg : Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

De vergadering is geweest

2 december 2019
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Analyse aanvragen Specifieke Uitkering Stimulering Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma NLsportraad 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op voorstellen voor de verbetering van de zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Concept deelakkoord 6 Topsport die inspireert!

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies Regie op kennis

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie over het Nationaal Sportakkoord en de voortgang op lopend beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data