Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over het Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken
Stenogram
Download Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken - 2 december 2019 - 10.00-17.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op verzoek commissie om aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027

Te behandelen:

10
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: