Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De vergadering is geweest

2 december 2019
17:00 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INDICATIEVE SPREEKTIJD PER FRACTIE 6 MINUTEN

Een dinerpauze is voorzien na de eerste termijn Kamer.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • T.C. de Groot (D66)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  35233 Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data