Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn "Deze vergadering is geweest
INDICATIEVE SPREEKTIJD PER FRACTIE 6 MINUTEN

Een dinerpauze is voorzien na de eerste termijn Kamer.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn op 2 december 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Stenogram
Download Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
35233 Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Te behandelen: