Commissievergaderingen

Woensdag 2 juni 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Tour de Force - Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Technische briefing
Vondelingkamer

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Commissiedebat Afghaanse Tolken

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:15 uur

Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

ActionAid voor meer feministische waarden in de politiek (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Videogesprek over huisuitzettingen in Oost-Jeruzalem

Gesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapporteurschap EU Farmaceutische strategie

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Petitieaanbieding Dutch Marine Energy Centre en VR-Experience

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Aanbieding petitie voor parlementaire ondervraging over dossier 'Hertogin Hedwigepolder' (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Maritiem

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Kennismaking en introductie ministerie BZK

Werkbezoek
Ministerie BZK

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staatsdeelnemingen (verplaatst naar 15 juni 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Drugsbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

NIDI en CBS - Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord (32043-559)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (TK 35842)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Technische briefing door de Evaluatiecommissie Wiv (de commissie Jones-Bos)

Technische briefing
K4 (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Klimaat en Energie (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - EUZA vaststelling delegatie Conferentie over de Toekomst van Europa (svp reageren voor vandaag 2 juni 16:00)

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing update Afghanistan

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Technische briefing door de AIVD/MIVD

Technische briefing
K4

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Sint Eustatius

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Algemene Rekenkamer - Jaarverslag VWS 2020 (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:15 uur

Technische briefing door de CTIVD

Technische briefing
K4

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 21:15 uur

Faillissement van Conservatrix

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Milieuraad op 10 juni 2021 -Commissiedebat is omgezet in schriftelijk overleg op 26 mei 2021

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 19:15 uur

Technische briefing door de TIB (de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden)

Technische briefing
K4