Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 juni 2021
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging voor werkbezoek in het kader van de bossenstrategie

 4. 4

  Uitnodiging werkbezoek aan pelagische visserijsector

 5. 5

  Uitnodiging werkbezoek Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitnodiging Stichting Milieukeur voor werkbezoek verdienmodellen in de landbouw in relatie tot verduurzaming en keurmerken op 13 september 2021

 7. 7

  Verzoek, namens meerdere initiatiefnemers, tot aanbieding petitie 'Aanvalsplan Grutto' d.d. 8 juni 2021

 8. 8

  Verzoek Dierenbescherming tot aanbieding petitie (kaartjes) m.b.t. afschaffen wildlijst

 9. 9

  Verantwoordingsstukken ministerie van LNV over 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Stikstof en natuurherstel. Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek welke systeemveranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eerste kwartaalrapportage 2021 over de stikstof- en fosfaatexcretie door de Nederlandse veestapel van het Centraal Bureau voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken brief pluimveedossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 19 en 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarplanning 2021 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatierapporten wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Genetische Bronnen, Voedselveiligheid en Besmettelijke Dierziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarstukken 2020 Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie om toestemming voor een technische briefing door ABDTOPConsult over de verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van het lid Van Campen (VVD) voor de opzet van een rondetafelgesprek over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
 26. 26

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  do 10-06-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel
  wo 23-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad
  wo 30-06-2021 16.00 - 19.00 Commissiedebat Visserij

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (15 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Regiodeals (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (10 stukken op de agenda)
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland over de zorgplicht van de Rabobank inzake de fosfaatrechtenkwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data