Commissiedebat : Sint Eustatius

De vergadering is geweest

2 juni 2021
17:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Let op! gewijzigd tijdstip

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken uitvoering motie Özütok c.s. over de route-tijdtabel (Kamerstuk 35422-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zevende voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de brief (proposal route-timetable return democracy St. Eustatius) van de drie fractievoorzitters van Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data