Commissievergaderingen

Dinsdag 2 april 2024

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Werkbezoek Oekraïne

Werkbezoek
Oekraïne (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Delegatieoverleg OVSE

Delegatievergadering
Rommekamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele Landbouw- en Visserijraad (7-9 april)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitieaanbieding SAR Nederland

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Rapport Save the Children "Trapped and Scarred: The compounding mental harm inflicted on Palestinian children in Gaza"

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitieaanbieding van de provincie Gelderland over de wolf;

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding "Vrije Doos" door SRGR-platform

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Beweegalliantie - 'Kom in beweging voor meer bewegen op het werk!'

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Petitieaanbieding 'Houd de wolf uit Nederland'.

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingswet accountancysector

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-MAILPROCEDURE: Behandeling Artikel 100-brief inzake Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Erkens (VVD) om het commissiedebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie, oorspronkelijk gepland op woensdag 3 april 2024 van 16.30 tot 20.30 uur, in verband met plenaire overlap in...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

PACE constituerend overleg en delegatieoverleg

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 21:30 uur

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Zero-emissiezones

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Directeur Frontex (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Gesprek
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel om de technische briefing van de CDM en het commissiedebat Mestbeleid uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

IPU - Algemene Leden Vergadering (ALV)

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Verzameldebat BES

Commissiedebat
Thorbeckezaal