Commissievergaderingen

Woensdag 1 februari 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Londen, Glasgow, and Edinburgh (United Kingdom)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Toekomst van het bankenlandschap (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

De beperkingssystematiek van de Grondwet (Kamerstuk 35786, nr. 8) en Viering 175 jaar Grondwet 1848 (Kamerstuk 36200-VII, nr. 143)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:45 - 15:45 uur

Arbeidsmarktdiscriminatie (wordt tot nader order uitgesteld))

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Gehandicaptenbeleid (tot nader order uitgesteld vanwege overlap plenaire agenda)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Woningbouwopgave en koopsector (verplaatst naar 9 februari 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en pacht OMGEZET IN PLENAIR DEBAT (gevraagd voor week 21/2)

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeksrapport naar splitsingsmethoden bij warmtekrachtkoppelingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Tbs-klinieken

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Geo-economische monitor

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om het cd stikstofproblematiek d.d. 8 februari 2023 te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Institutioneel racisme

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Defensie Industrie Strategie

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Kröger (GL) om de ongelakte versie beslisnota experimenteerregeling Schiphol aan Kamer te doen toekomen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:00 uur

Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Aanbieding rapport Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië (geannuleerd! Er wordt naar nieuwe datum gezocht)

Commissiedebat
Geannuleerd