Commissiedebat : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

1 februari 2023
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A. Kops (PVV)
 • F. Boulakjar (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.P.A. Erkens (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Beleid voor verantwoord omgaan met fysieke risico’s en onzekerheden bij geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overslag Roodeschool

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Update stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  SodM-beoordeling onderzoek productiewater Schoonebeek NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering motie van de leden Beckerman en Nijboer over een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken (Kamerstuk 33529-1045)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport 'Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kwik in Gronings aardgas

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Nog geen duidelijkheid over oplevering Zuidbroek’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitgevoerde moties en toezegging Wetgevingsoverleg Groningen van6 december 2022 en tweeminutendebatten Mijnbouw Groningen van 20 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijze van uitvoering aangenomen amendementen en moties bij voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid) (Kamerstuk 36094)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Commissie Bijzondere Situaties Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang versterkingsopgave Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanstelling van voorzitter commissie verschillen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Raming GTS voor het gasjaar 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsappreciatie op het rapport “Gaswinning op de Noordzee – En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data