E-mailprocedure : Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om het cd stikstofproblematiek d.d. 8 februari 2023 te annuleren

De vergadering is geweest

1 februari 2023
15:00 uur
 Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 1 februari 2023 15:26
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Campen (VVD) om het cd stikstofproblematiek d.d. 8 februari 2023 te annuleren
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn voor het voorstel,
De fracties van de PVV, PvdA, GroenLinks, PvdD, FvD, SGP, Volt en BBB zijn tegen het voorstel.
Overigens heeft ook het lid Omtzigt (groep Omtzigt) aangegeven niet in te stemmen met het voorstel. Deze afwijzing telt echter op grond van art. 7.20, eerste lid RvO niet mee voor het resultaat.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat er een meerderheid* is voor het voorstel en het commissiedebat Stikstofproblematiek van 8 februari 2023 zal worden geannuleerd. De stukken op de agenda voor dit debat kunnen desgewenst bij het reeds voor de week van 21 februari 2023 namens de commissie LNV aangevraagde plenaire debat betrokken worden.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

------
Van:
Commissie LNV
Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 16:11
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Campen (VVD) om het cd stikstofproblematiek d.d. 8 februari 2023 te annuleren - reactie uiterlijk morgen (01/02) om 15.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Van het lid Van Campen (VVD) is het voorstel binnengekomen om het commissiedebat over Stikstofproblematiek van 8 februari 2023 te annuleren en de stukken op de agenda van dit commissiedebat bij het plenaire debat in de week van 21 februari 2023 over het NPLG en de stikstofproblematiek, dat bij de regeling van werkzaamheden zojuist namens de commissie is aangevraagd, te betrekken.
 
Ik verzoek u hierbij vriendelijk om uiterlijk morgen (1 februari 2023) om 15.00 uur middels een allen-beantwoorden op deze e-mail te laten weten of u dit voorstel steunt.
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om het cd stikstofproblematiek d.d. 8 februari 2023 te annuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voor het commissiedebat Stikstofproblematiek geagendeerde kabinetsbrieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data