Verhoorweek 5

De vijfde week van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vond plaats van 26 september tot en met 30 september 2022. Via deze pagina kunt u alle verhoren terugkijken en verslagen lezen. De commissie verhoorde in totaal achtenzestig getuigen en deskundigen.

Vijfde verhoorweek 

Maandag 26 september

10.00 uur

Frouke Postma-Doornbos, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Gedupeerde

13.00 uur 

Eelco Eikenaar, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Gedeputeerde, provincie Groningen (2015-2019)

15.30 uur (aangepast tijdstip)

Anita Wouters, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Project-directeur-generaal Groningen Bovengronds, ministerie van

  Economische Zaken en Klimaat (2017-2019)

Dinsdag 27 september

14.00 uur

Harry van der Meijden, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Inspecteur-generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen (2014-2017)

Woensdag 28 september

09.30 uur

Maarten Camps, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag

 • Secretaris-generaal, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  (2013-2020)

14.45 uur (aangepast tijdstip)

Hans Alders, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Commissaris van de Koningin in Groningen (1996-2007)
 • Nationaal Coördinator Groningen (2015-2018)

Donderdag 29 september

10.00 uur

Bas Kortmann, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (2019-2020,

  vicevoorzitter van 2018 tot 2019)
 • Voorzitter, Instituut Mijnbouwschade Groningen (2020-heden)

14.00 uur

Peter Spijkerman, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Algemeen directeur, Nationaal Coördinator Groningen (2018-2022)

Vrijdag 30 september 

10.00 uur

Chris Kuijpers, kijk terug via Debat Gemistlees het verslag.

 • Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van

  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2017- 2022)

14.00 uur

Kajsa Ollongren, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Secretaris-generaal, ministerie van Algemene Zaken (2011-2014)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2017-2022)